Naziv Turnira / Datum
Naziv Turnira: "0LUJA - SAMSUNG"
Grad/Država: Grad: Država: Rang: Bodovi:
  Novalja, Tk Novalja Hrvatska SERIJA 500 500
Datum: Početak turnira: Završetak turnira:
  petak 06. kolovoz 2021. nedjelja 08. kolovoz 2021.
PODACI O ORGANIZATORU / PRIJAVA / OTKAZ PRIJAVE
Zadnji dan prijave: Prijave zaključno: Odjave zaključno:
  četvrtak 05. kolovoz 2021. do 17:00 sati četvrtak 05. kolovoz 2021. do 17:00 sati
  Ždrijeb:  
  četvrtak 05. kolovoz 2021. u 18:00 sati  
Organizator: Klub: Grad: Ulica:  
  Tk Novalja Novalja, Tk Novalja Sportski centar Cissa  
Voditelj: Voditelj: Predbroj: Broj: Sudac:
  Stojan Samarđija 091 567 4338 po odluci organizatora
Dodatni podaci: Broj Terena: Lopte: Prijavnina za članove: Prijavnina za nečlanove:
  4 po odluci organizatora 120,00 kn 150,00 kn
KATEGORIJE NATJECANJA
Kategorije Gospoda Kategorije Dame Gospoda parovi Dame parovi Mješoviti parovi
Gospoda -45
Dame APSOLUTNA
Gospoda parovi APSOLUTNA
Gospoda 45+
Gospoda 60+
NAPOMENA / OSTALO
Sportske nagrade finalistima.