Naziv Turnira / Datum
Naziv Turnira: 12. DRŽAVNO PRVENSTVO HUT-a
Grad/Država: Grad: Država: Rang: Bodovi:
  Zagreb, DŠR TRNJE Hrvatska SERIJA 3000 3000
Datum: Početak turnira: Završetak turnira:
  petak 14. lipanj 2024. nedjelja 16. lipanj 2024.
PODACI O ORGANIZATORU / PRIJAVA / OTKAZ PRIJAVE
Zadnji dan prijave: Prijave zaključno: Odjave zaključno:
  srijeda 12. lipanj 2024. do 10:00 sati srijeda 12. lipanj 2024. do 10:00 sati
  Ždrijeb:  
  srijeda 12. lipanj 2024. u 12:00 sati  
Organizator: Klub: Grad: Ulica:  
  DŠR Trnje Zagreb, DŠR TRNJE Ulica grada Vukovara 136e  
Voditelj: Voditelj: Predbroj: Broj: Sudac:
  Srećko Dupor 0982 28523 Po odluci organizatora
Dodatni podaci: Broj Terena: Lopte: Prijavnina za članove: Prijavnina za nečlanove:
  14 Po odluci organizatora. 25,00 Eur
KATEGORIJE NATJECANJA
Kategorije Gospoda Kategorije Dame Gospoda parovi Dame parovi Mješoviti parovi
Gospoda 35+
Dame -40
Gospoda parovi -45
Dame parovi -45
Mješoviti parovi -45
Gospoda 40+
Dame 40+
Gospoda parovi 45+
Dame parovi 45+
Mješoviti parovi 45+
Gospoda 45+
Dame 50+
Gospoda parovi 55+
Dame parovi 55+
Mješoviti parovi 55+
Gospoda 50+
Dame 60+
Gospoda 55+
Gospoda 60+
Gospoda 65+
Gospoda 70+
Gospoda 75+
Gospoda -30
Gospoda 30+
NAPOMENA / OSTALO
Sportske nagrade finalistima.

Pravo sudjelovanja imaju samo punopravni članovi HUT-a ( članovi sa plaćenom članarinom za 2024. godinu ).