Kategorija natjecanja:
NAZIV TURNIRA: 28. TRADICIONALNI TENISKI TURNIR "VETERANI I PRIJATELJI"
RB Prezime Ime Godište Prezime partnera Ime partnera Godište