Naziv Turnira / Datum
Naziv Turnira: DUBROVNIK SENIOR BOWL
Grad/Država: Grad: Država: Rang: Bodovi:
  Dubrovnik, Tk Ragusa Hrvatska SERIJA 500 500
Datum: Početak turnira: Završetak turnira:
  petak 29. travanj 2022. nedjelja 01. svibanj 2022.
PODACI O ORGANIZATORU / PRIJAVA / OTKAZ PRIJAVE
Zadnji dan prijave: Prijave zaključno: Odjave zaključno:
  četvrtak 28. travanj 2022. do 12:00 sati četvrtak 28. travanj 2022. do 12:00 sati
  Ždrijeb:  
  četvrtak 28. travanj 2022. u 18:00 sati  
Organizator: Klub: Grad: Ulica:  
  Tk Ragusa Dubrovnik, Tk Ragusa Lichensteinov put 10  
Voditelj: Voditelj: Predbroj: Broj: Sudac:
  Pero Barović 091 486 3450 po odluci organizatora
Dodatni podaci: Broj Terena: Lopte: Prijavnina za članove: Prijavnina za nečlanove:
  5 po odluci organizatora 100,00 kn 120,00 kn
KATEGORIJE NATJECANJA
Kategorije Gospoda Kategorije Dame Gospoda parovi Dame parovi Mješoviti parovi
Gospoda -35
Dame APSOLUTNA
Gospoda parovi -45
Dame parovi APSOLUTNA
Mješoviti parovi APSOLUTNA
Gospoda 35+
Gospoda parovi 45+
Gospoda 40+
Gospoda 50+
Gospoda 60+
NAPOMENA / OSTALO
Sportske nagrade finalistima.