Naziv Turnira / Datum
Naziv Turnira: DUBROVNIK SENIOR BOWL
Grad/Država: Grad: Država: Rang: Bodovi:
  Dubrovnik, Tk Ragusa Hrvatska SERIJA 500 500
Datum: Početak turnira: Završetak turnira:
  petak 28. listopad 2022. nedjelja 30. listopad 2022.
PODACI O ORGANIZATORU / PRIJAVA / OTKAZ PRIJAVE
Zadnji dan prijave: Prijave zaključno: Odjave zaključno:
  četvrtak 27. listopad 2022. do 12:00 sati četvrtak 27. listopad 2022. do 12:00 sati
  Ždrijeb:  
  četvrtak 27. listopad 2022. u 18:00 sati  
Organizator: Klub: Grad: Ulica:  
  Tk Ragusa Dubrovnik, Tk Ragusa Lichensteinov put 10  
Voditelj: Voditelj: Predbroj: Broj: Sudac:
  Pero Barović 091 486 3450 po odluci organizatora
Dodatni podaci: Broj Terena: Lopte: Prijavnina za članove: Prijavnina za nečlanove:
  6 po odluci organizatora 180,00 Eur 200,00 Eur
KATEGORIJE NATJECANJA
Kategorije Gospoda Kategorije Dame Gospoda parovi Dame parovi Mješoviti parovi
Gospoda -35
Dame -40
Gospoda parovi -45
Dame parovi APSOLUTNA
Mješoviti parovi APSOLUTNA
Gospoda 35+
Dame 40+
Gospoda parovi 45+
Gospoda 45+
Dame 60+
Gospoda 55+
Gospoda 65+
NAPOMENA / OSTALO
Sportske nagrade finalistima.