Naziv Turnira / Datum
Naziv Turnira: GRAND SLAM SREDIŠNJE HRVATSKE
Grad/Država: Grad: Država: Rang: Bodovi:
  Zagreb, DŠR Trnje Hrvatska SERIJA 2000 2000
Datum: Početak turnira: Završetak turnira:
  petak 21. travanj 2023. nedjelja 23. travanj 2023.
PODACI O ORGANIZATORU / PRIJAVA / OTKAZ PRIJAVE
Zadnji dan prijave: Prijave zaključno: Odjave zaključno:
  četvrtak 20. travanj 2023. do 12:00 sati četvrtak 20. travanj 2023. do 12:00 sati
  Ždrijeb:  
  petak 21. travanj 2023. u 11:00 sati  
Organizator: Klub: Grad: Ulica:  
  DŠR Trnje Zagreb, DŠR Trnje Ulica grada Vukovara 236e  
Voditelj: Voditelj: Predbroj: Broj: Sudac:
  Srećko Dupor 098 228 523 po odluci organizatora
Dodatni podaci: Broj Terena: Lopte: Prijavnina za članove: Prijavnina za nečlanove:
  8 po odluci organizatora 10,00 Eur 13,00 Eur
KATEGORIJE NATJECANJA
Kategorije Gospoda Kategorije Dame Gospoda parovi Dame parovi Mješoviti parovi
Gospoda -35
Dame -40
Gospoda parovi -45
Dame parovi APSOLUTNA
Mješoviti parovi -45
Gospoda 35+
Dame 40+
Gospoda parovi 45+
Mješoviti parovi 45+
Gospoda 40+
Dame 50+
Gospoda 45+
Gospoda 50+
Gospoda 55+
Gospoda 60+
Gospoda 65+
Gospoda 70+
NAPOMENA / OSTALO
Sportske nagrade finalistima.