Kategorija natjecanja:
NAZIV TURNIRA: OP ĐAKOVA - TURNIR PAROVA
RB Prezime Ime Godište Prezime partnera Ime partnera Godište
1 Antolić Gordana 1964. Basta Sanja 1964.
2 Hardi Suzana 1986. Ramčić Ivana 1986.
3 Glavačević Gordana 1969. Kovačević Božana 1966.
4 Hardi Ineta 1961. Bellian Snjezana 1967.
5 Martić Katica 1964. Macanga Ljilja 1964.
6 Matoković Martina 1981. Premužić Mirjana 1978.