Kategorija natjecanja:
NAZIV TURNIRA: 11. DVORANSKO PRVENSTVO - GRAND SLAM HERCEGOVINE - TURNIR PAROVA
RB Prezime Ime Godište Prezime partnera Ime partnera Godište
1 Matošić Natalija 1969. Ban Edita 1978.
2 Olujić Ivana 1993. Crnogorac Iva 1990.
3 Žižić Ksenija 1985. Gluić Aida 1978.