Kategorija natjecanja:
NAZIV TURNIRA: GRAND SLAM SLAVONIJE - REIBLI MEMORIJAL
RB Prezime Ime Godište Klub Mjesto
1 Benaković Maja 1990. Đakovo
2 Hardi Suzana 1986. Đakovo
3 Matoković Martina 1981. Ðakovo
4 Nedić Adrijana 1990. Zadar
5 Purgar Tajana 1981. Tk Prince Zagreb
6 Ramčić Ivana 1986. Ðakovo
7 Šelaj Dora 1994. Zagreb
8 Zorić Ivana 1990. Đakovo
9 Zrakić Marina 1990. Đakovo