Kategorija natjecanja:
NAZIV TURNIRA: MASTERS PAROVA
RB Prezime Ime Godište Prezime partnera Ime partnera Godište
1 Purgar Tajana 1981. Šelaj Dora 1994.
2 Gluić Aida 1978. Čepin Petra 1988.
3 Likić Monika 1992. Jančevski Iva 1993.
4 Kosanović Senka 1982. Kovač Karolina 1996.
5 Turkalj Marta 1986. Vuković Ivana 1990.
6 Goja Antonija 1994. Buča Maja 1981.