Kategorija natjecanja:
NAZIV TURNIRA: 10. DVORANSKO DRŽAVNO PRVENSTVO HUT-a U PAROVIMA
RB Prezime Ime Godište Prezime partnera Ime partnera Godište
1 Turkalj Marta 1986. Vuković Ivana 1990.
2 Goja Antonija 1994. Smolčić Matea 1987.
3 Šelaj Dora 1994. Purgar Tajana 1981.
4 Grahović Azra 1992. Lemić Jasna 1960.
5 Likić Monika 1992. Kosanović Senka 1982.