header-photo

Kontakt

Srećko Dupor, tajnik Unije
Adresa: Ulica grada Vukovara 236e
e-mail: hrvatskaunijatenisaca@gmail.com
tel/faks:(01) 6158 304
Mobitel: 098/228.523

Ivan Drčelić, presjednik Unije
e-mail: dsrt@zg.t-com.hr
Mobitel: 091/220.5660